Основа страхування життя страхова компанія

Активними інвесторами фінансового сектору будь-якої країни виступають страхові компанії. Вони не тільки дбають про добробут свої клієнтів, але й раціонально перерозподіляють кошти шляхом розміщення їх в різних секторах економіки. Проте основна їх роль все ж полягає в відшкодуванні збитків. Для цього страхова Компанія укладає двосторонній договір з фізичною чи юридичною особою, у якому зазначаються гарантії та безпеки життя, здоров’я, цілісності рухомого та нерухомого майна. Оскільки держава в період соціально-економічної і політичної кризи не може забезпечити повноцінний захист громадян, функція страхування стає актуальною для кожної людини.

Страхова компанія реалізує свою політику через поширення страхових продуктів.

Що таке страховій продукт і які його різновиди?

Страховий продукт – це різновид послуг, які пропонує своїм клієнтам страхова Компанія. Він формується на підставі аналізу попиту та пропозиції й поділяється на декілька груп, а саме:

1. Компенсаційні послуги – це різновид страхування в основу якого покладено ризикова компенсація з боку компанії, що виплачується в випадку скрутного матеріального становища, завдання збитків, втрати тощо.

2. Інформаційні – це страхування в якому основним елементом являється не продукт, а інформація – послуга яка надасться СК для врегулювання людиною конкретних відносин. Наприклад, аналіз ринку нерухомості, коливання курсу валют.

Серед найпоширеніших послуг відмічають:

1. Автомобільне страхування;
2. Страхування рухомого та нерухомого майна;
3. Страхування життя та здоров’я;
4. Страхування власної справи.

Крім того, коли йде мова про страхові продукти, маються на увазі і правила страхування, ліцензію на послуги, яку повинна мати СК. Якщо документи на здійснення страхової діяльності відповідають чинним нормам – це підтвердження надійності компанії та її серйозне відношення до клієнтів.

Показники надійності та професіоналізму страхової компанії

На сьогодні кількість страхових компаній перевищує кілька сотень. Тому перед клієнтом постає проблема вибору. Показниками надійності страхової Компанії є:

1. Наявність ліцензії;
2. Розмір уставного капіталу компанії від декількох мільйонів;
3. Кількість виплат, яка не приховується;
4. Вільний доступ до інформації про компанію;
5. Надання послуг авто страхування, адже для його отримання компанія повинна відповідати цілому ряду вимог;
6. Тарифи та їх прозорість;
7. Наявність власного офісу, сайту, а не кабінки в супермаркеті.

Якщо обрана страхова Компанія підпадає під дані вимоги, можна довірити їй власне життя.

Unison Garant: ugic.com.ua